تماس بگیرید

021-91070473


حجت الاسلام محمد هادی حاضری


https://www.farayad.org/storage/user/b1/2c/b12cdf023335bcd7e37096f3bf913ec9/b12cdf023335bcd7e37096f3bf913ec9_avatar.jpg?v=1592659419
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام محمد هادی حاضری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : فلسفه مضاف - فلسفه حقوق محل تحصیل: مرکز آموزشی باقرالعلوم علیه السلام
سوابق : 
- تدریس تاریخ حقوق در دانشگاه مفید
- تدریس مبانی فلسفه علم کلام دانشگاه ادیان و مذاهب
- تدریس کلام جدید 1 و 2  دانشگاه ادیان و مذاهب و ...
دوره های حجت الاسلام محمد هادی حاضری