تماس بگیرید

021-91070473


الناز حدیدی


نام و نام خانوادگی : الناز حدیدی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : پژوهش هنر محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
- مدرس طراحی پارچه و لباس دانشگاه شریعتی تهران
- مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد چرم تهران و قزوین
- مدرس انجمن طراحان پارچه و لباس
- مولف کتاب بررسی تطبیقی نقش و نماد عقاب در آثار هنری ایران، یونان، مصر و روم باستان
- مولف کتاب تاثیر پوشاک بر شخصیت و رفتار انسان

دوره های الناز حدیدی