تماس بگیرید

021-91070473


فرزانه نجف زاده


https://www.farayad.org/storage/user/f5/f4/f5f4dc8e425490969603c584f5310875/f5f4dc8e425490969603c584f5310875_avatar.jpg?v=1540367714
نام و نام خانوادگی : فرزانه نجف زاده آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : زبان انگلیسی محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- تدریس در آموزشگاه زبان ایران
- تدریس در آموزشگاه زبان کیش
- تدریس در سایر آموزشگاه های معتبر
 

دوره‌های فرزانه نجف زاده