فرزانه نجف زاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : فرزانه نجف زاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- تدریس در آموزشگاه زبان ایران
- تدریس در آموزشگاه زبان کیش
- تدریس در سایر آموزشگاه های معتبر
 

دور‌‌ه‌های فرزانه نجف زاده