فرزاد نامی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : فرزاد نامی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : فیزیک
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب کار فیزیک ۲ انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب ماجراهای من و درسام فیزیک ۲ انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار علوم نهم انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و تجربی انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی انتشارات خیلی سبز

دور‌‌ه‌های فرزاد نامی