روح الله حاجی سلیمانی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : روح الله حاجی سلیمانی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب شیمی پایه انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
- مولف کتاب شیمی دوم دبیرستان سبز انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
- مولف کتاب دبیران پرمخاطب انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
- مولف کتاب کار شیمی 2 انتشارات مرات
- مولف کتاب سه سوت انتشارات بیست
- مولف کتاب کلاس شیمی پایه انتشارات کوله پشتی
- مولف کتاب خط پایان انتشارات رزمندگان
 

دور‌‌ه‌های روح الله حاجی سلیمانی