تماس بگیرید

021-91070473


روح الله حاجی سلیمانی


https://www.farayad.org/storage/user/b6/08/b608add58e626e9f8c694870eba125cf/b608add58e626e9f8c694870eba125cf_avatar.jpg?v=1540366705
نام و نام خانوادگی : روح الله حاجی سلیمانی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک محل تحصیل: دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب شیمی پایه انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
- مولف کتاب شیمی دوم دبیرستان سبز انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
- مولف کتاب دبیران پرمخاطب انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
- مولف کتاب کار شیمی 2 انتشارات مرات
- مولف کتاب سه سوت انتشارات بیست
- مولف کتاب کلاس شیمی پایه انتشارات کوله پشتی
- مولف کتاب خط پایان انتشارات رزمندگان
 

دوره‌های روح الله حاجی سلیمانی