تماس بگیرید

021-91070473


امید باشعورلشگری


https://www.farayad.org/storage/user/07/8b/078bd643177ef1cc9ee43a56417cb390/078bd643177ef1cc9ee43a56417cb390_avatar.jpg?v=1540366649
نام و نام خانوادگی : امید باشعورلشگری آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : مکانیک محل تحصیل: دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب سری وب پلاس انتشارات منتا

- مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر تهران و شهرستان

دوره‌های امید باشعورلشگری