تماس بگیرید

021-91070473


حمیدرضا امیری


https://www.farayad.org/storage/user/a6/ea/a6ea30105420c06301b9796fed3fed0f/a6ea30105420c06301b9796fed3fed0f_avatar.jpg?v=1540365844
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا امیری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : فلسفه علم ریاضی محل تحصیل: دانشگاه آزاد

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور
 

دوره‌های حمیدرضا امیری