میثم کریمی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : میثم کریمی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : ریاضیات کاربردی

سوابق اجرایی:

- مدرس ریاضی و تیزهوشان علامه طباطبایی

- مدرس ریاضی عمومی، ریاضیات عمومی و مقدمات آمار و محاسبات عددی موسسه آموزش عالی دارالفنون، قزوین

- مدرس ریاضیات پایه، ریاضیات پیش دانشگاهی و محاسبات عددی دانشگاه پیام نور، قزوین

دور‌‌ه‌های میثم کریمی