تماس بگیرید

021-91070473


دوره آموزشی بدو خدمت معلمان

تعداد آزمون ها
14 آزمون
تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
29 جلسه
تعداد فراگیر
1213 نفر
اساتید
محمد شبیری،زهرا کرمی،میلاد رامین آزاد
بسته است

توضیحات دوره

همکاران گرامی:

تاریخ آزمون ها طبق جدول زیر اعلام می گردد:

جلسات دوره

تست آغازین فصل ارزشیابی کیفی توصیفی
40 دقیقه

همکاران گرامی :

توجه شود نمره آزمون آغازین در ارزشیابی پایانی تاثیری نخواهد داشت.

فصل اول، مفاهیم و اصطلاحات
30 دقیقه
فصل دوم، انواع الگوهای ارزشیابی آموزشی
37 دقیقه
فصل سوم، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
51 دقیقه
فصل چهارم، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در حیطه شناختی
109 دقیقه
فصل پنجم، اجرا، نمره گذاری و تحلیل سوال های آزمون
27 دقیقه
فصل ششم، سنجش و ارزشیابی برنامه درسی و معلم
13 دقیقه
فصل هفتم : گزارش ارزشیابی آموزشی به ذی نفعان
8 دقیقه
فایل pdf فصل ارزشیابی کیفی توصیفی
0 دقیقه
فصل اول، روانشناسی تربیتی
83 دقیقه
فایل pdf روانشناسی تربیتی
0 دقیقه
فصل دوم، مفهوم رشد، عوامل موثر و اصول حاکم بر رشد و رابطه رشد با یادگیری
83 دقیقه
فایل pdf مفهوم رشد، عوامل موثر و اصول حاکم بر رشد و رابطه رشد با یادگیری
0 دقیقه
فصل سوم : نظریات یادگیری و کاربرد آنها در آموزش
13 دقیقه
فایل pdf نظریات یادگیری و کاربرد آنها در آموزش
0 دقیقه
فصل چهارم : نظریات انگیزش
12 دقیقه
فایل pdf نظریات انگیزش
0 دقیقه
فصل پنجم : تفاوت های فردی در آموزش
18 دقیقه
فایل pdf تفاوت های فردی در آموزش
0 دقیقه
فصل ششم : روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
18 دقیقه
فایل pdf روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
0 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه اول
30 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه دوم
36 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه سوم
33 دقیقه
فایل pdf اصول طراحی آموزشی
0 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه اول
28 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه دوم
22 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه سوم
27 دقیقه
فایل pdf طرح طبقه بندی مشاغل معلمان
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای