تماس بگیرید

021-91070473


آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها

مهم ترین فعالیت‌های امروز:

عنوان
تاریخ و زمان شروع
تاریخ و زمان اتمام
لینک ورود
جلسه4
تاریخ و زمان شروع: 1399-09-24 10:00:00
تاریخ و زمان اتمام: 1402-09-24 13:00:00
-
جلسه2
تاریخ و زمان شروع: 1399-09-24 10:00:00
تاریخ و زمان اتمام: 1402-09-24 17:00:00
-
جلسه5
تاریخ و زمان شروع: 1399-09-25 08:00:00
تاریخ و زمان اتمام: 1402-09-25 10:00:00
-
جلسه3
تاریخ و زمان شروع: 1399-09-25 10:00:00
تاریخ و زمان اتمام: 1402-09-25 17:00:00
-
جلسه6
تاریخ و زمان شروع: 1399-09-27 10:00:00
تاریخ و زمان اتمام: 1402-09-27 12:00:00
-
نوع دوره
فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر
مدرس دوره
حسین ساعی نیک
تماس بگیرید

توضیحات دوره


 

جلسات دوره

جلسه1
10 دقیقه
جلسه2
7 دقیقه
جلسه3
14 دقیقه
جلسه4
11 دقیقه
جلسه5
6 دقیقه
جلسه6
13 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای