تماس بگیرید

021-91070473


نقاشی کودک

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
5 ساعت
تعداد جلسات
15 جلسه
مدرس دوره
فاطمه موسوی
500,000 تومان
500,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

استفاده از خطوط در نقاشی
37 دقیقه
رنگ آمیزی ساختمان (1)
23 دقیقه
رنگ آمیزی ساختمان (2)
22 دقیقه
دورگیری نقاشی با روان نویس
21 دقیقه
نقاشی با مداد شمعی
20 دقیقه
ادامه نقاشی پروانه
19 دقیقه
شهر دریایی با آبرنگ (1)
19 دقیقه
شهر دریایی با آبرنگ (2)
19 دقیقه
کار با گواش
22 دقیقه
طراحی پرندگان با ماژیک
16 دقیقه
کلاژ (1)
16 دقیقه
کلاژ (2)
16 دقیقه
کار با مقوا
18 دقیقه
طراحی درخت و گل
16 دقیقه
طراحی چهره
20 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای