تماس بگیرید

021-91070473


آموزش هنر مکرومه بافی

آموزش هنر مکرومه بافی
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
500,000 تومان
500,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه
8 دقیقه
آموزش بافت انواع گره ها
33 دقیقه
آموزش بافت آویز گلدان
24 دقیقه
آموزش بافت پر
8 دقیقه
آموزش بافت دیوار کوب
47 دقیقه
آموزش بافت دیوار کوب
22 دقیقه
آموزش بافت دیوار کوب
16 دقیقه
آموزش بافت کیف
19 دقیقه
آموزش بافت قاب آیینه
27 دقیقه
آموزش بافت جاسوییچی
12 دقیقه
آموزش بافت لوستر
39 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای