تماس بگیرید

021-91070473


تست دمو

تست دمو
تعداد فصل‌ها
8 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
12 جلسه
تعداد فراگیر
33 نفر

توضیحات دوره

جلسات دوره

مدیریت کاربری
8 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
مدیریت گروه های کاربری
6 دقیقه
مدیریت فروش
14 دقیقه
مدیریت ویدیوها
13 دقیقه
مدیریت بازخوردها
7 دقیقه
راهنمای ثبت نام در سایت مدیریت دولتی
4 دقیقه
راهنمای خرید دوره و پرداخت الکترونیکی در سایت مدیریت دولتی
6 دقیقه
راهنمای شرکت در دوره و آزمون در سایت مدیریت دولتی
0 دقیقه
تست کلاس زنده
0 دقیقه
راهنمای دریافت گواهینامه در سایت مدیریت دولتی
4 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای