تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی علوم هفتم (متوسطه اول)

تعداد فصل ها
15 فصل
مدت دوره
18 ساعت
تعداد جلسات
41 جلسه
تعداد فراگیر
22 نفر
مدرس دوره
مرجان کلهر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مهارت اندازه گیری (1)
42 دقیقه
مهارت اندازه گیری (2)
24 دقیقه
اتم ها ، الفبای مواد
30 دقیقه
از درون اتم چه خبر؟
55 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل سوم
23 دقیقه
مواد پیرامون ما
17 دقیقه
چگونه مواد با خواص بهتر بسازیم ؟
24 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل چهارم
22 دقیقه
منابع خدادادی در خدمت ما
21 دقیقه
از معدن تا خانه
27 دقیقه
از خاک تا شیشه
31 دقیقه
آب ، مایه حیات
17 دقیقه
رود ، رگ حیات
31 دقیقه
اندوخته های آب روی زمین
28 دقیقه
سفر آب درون زمین
14 دقیقه
آبخوان
18 دقیقه
چرخه آب
20 دقیقه
کار و انرژی
29 دقیقه
انواع انرژی
27 دقیقه
قانون پایستگی انرژی
23 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل هشتم
27 دقیقه
منابع انرژی
29 دقیقه
انرژی های تجدید پذیر
26 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل نهم
18 دقیقه
دما و گرما
36 دقیقه
انتقال گرما
35 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل دهم
29 دقیقه
سلول و انواع آن
29 دقیقه
سلول و سازمان بندی آن
52 دقیقه
مواد معدنی بدن ما
13 دقیقه
مواد آلی بدن ما
28 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل دوازدهم
26 دقیقه
سفر غذا
44 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل سیزدهم
24 دقیقه
گردش مواد
0 دقیقه
گردش مواد
48 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل چهاردهم
20 دقیقه
نبض و خون
22 دقیقه
دستگاه تنفس
0 دقیقه
دستگاه دفع ادرار
0 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
– ناظر علمی کتاب علوم نهم تیزهوشان انتشارات کاهه
– مولف کتاب علوم جامع از پایه تا پیشرفته (سبز) انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مولف کتاب تیزهوشان (آبی)انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مولف کتاب دوسالانه انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مولف کتاب هفتم نمونه سؤالات پرتکرارانتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مولف کتاب کار علوم هفتم انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مولف کتاب هوش هیجانی ونقش آن در کارایی و موفقیت انتشارات امه
 


نظرات


امتیاز

3.50 از 5 / 3 رای