تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور

تعداد فصل ها
6 فصل
مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
41 جلسه
تعداد فراگیر
77 نفر
مدرس دوره
علیرضا حمزه
بسته است

توضیحات دوره

دوره آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور مختص کنکوری‌های رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی تهیه و تدوین شده است. رویکرد مدرس آموزشی هم در این دوره بالا بردن تسلط دانش آموزان به انواع تست‌های این درس در برگه سؤالات کنکور سراسری است.

از طرفی همانطور که می‌دانید زبان انگلیسی در کنکور 25 تست دارد که چهار تست ابتدایی آن تست گرامر است، سپس 8 تست واژگان و بعد از آن تست‌های Cloze و در نهایت Reading با هشت تست می‌آید. برهمین اساس مطالب در این دوره آموزشی به گونه‌ای ارائه شده‌اند که همه موارد بالا و هر نوع تیپ سؤال مربوط به این درس را پوشش بدهد. البته علاوه بر نمونه سؤال و تست تکنیک‌های اضافه‌تر و نکات بیشتری در حدی که لازم باشد ارائه شده تا جامع و مانع دانش آموزان را برای کنکور سراسری آماده کند. برهمین اساس تکنیک‌هایی برای یادگیری لغت، تکنیک‌‎هایی برای جواب دادن به سؤالات Cloze Test که سرعت جوابگویی شما را بالا می‌برد و تکنیک‌هایی برای پاسخگویی به سؤالات Reading ارائه شده است. از طریق این تکنیک‌ها و حل سؤالات و تمرینات مختلف دانش آموزان می‌توانند در پاسخگویی به سؤالات این درس عملکرد بهتر و درخشان‌تری از خود نشان بدهند. برای یادگیری بهتر و بهره‌مندی بیشتر از این دوره پیشنهاد می‌شود همراه با تماشای این دوره آموزشی نکته برداری کنید و تست‌ها و تمرین‌های ارائه شده را پس از تماشای ویدئو و یادگیری مفاهیم خودتان یک بار حل کنید. همچنین در هنگام تماشای دوره آموزشی قلم و کاغذ به همراه خود داشته باشید و نکات را یادداشت کنید و سپس یک بار هم بعد از مطالعه مطالب را مرور کنید.

ویژگی‌های دوره:

  • تدریس دقیق و موشکافانه گرامر و بررسی نمونه سؤالات چهارگزینه‌ای
  • بررسی سؤالات چهارگزینه‌ای واژگان به صورت درس به درس
  • آموزش تکنیک‌های یادگیری واژگان
  • آموزش تکنیک‌های پاسخگویی به آزمون تکمیل متن(Cloze Test)
  • آموزش تکنیک‌های پاسخگویی به سؤالات درک مفاهیم(Reading Comprehension)

جلسات دوره

English in UEE
18 دقیقه
درس اول - اسم و انواع آن
17 دقیقه
درس اول - حرف تعریف
20 دقیقه
درس اول - صفات وضمایر اشاره+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش اول)
22 دقیقه
درس اول - کاربردهای حال ساده و آینده ساده
21 دقیقه
درس اول - تمایز willوbe going to+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش دوم)
15 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
22 دقیقه
درس دوم - تعریف صفت و قید، طرز ساخت قید حالت وموارد استثنا
23 دقیقه
درس دوم - صفت ساده ، صفت تساوی، ترتیب قرار گرفتن صفات
21 دقیقه
درس دوم - صفت تفضیلی و عالی، موارد استثنا
20 دقیقه
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش سوم و چهارم)
16 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس سوم - زمان گذشته و گذشته استمراری
26 دقیقه
درس سوم - ضمایر انعکاسی در دو نقش، افعال حرکتی و بیان کننده حالت
21 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
18 دقیقه
درس چهارم - کاربردهای افعال وجهی
22 دقیقه
درس چهارم - حرف اضافه+ تکنیک های یادگیری واژگان (بخش پنجم)
23 دقیقه
درس چهارم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس اول - ترتیب اجزای جمله، مهارت های خواندن
27 دقیقه
درس اول - اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش،کاربرد صفات شمارشی
27 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
23 دقیقه
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش ششم)
21 دقیقه
درس دوم - زمان حال کامل وتفاوت آن با گذشته ساده
27 دقیقه
درس دوم - کاربردهای اسم مصدر + مهارت های خواندن
23 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
19 دقیقه
آزمون های تکمیل متن (cloze tests)
23 دقیقه
درس سوم - انواع شرطی ها (1و2)
29 دقیقه
درس سوم - کاربردهای مصدر
21 دقیقه
درس سوم - صفات فاعلی و مفعولی، مهارت های درک مطلب
24 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
18 دقیقه
درس اول - معلوم و مجهول
23 دقیقه
درس اول - دنباله سوالی و tag questions
25 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
21 دقیقه
درس دوم - کاربرد ضمایر موصولی
27 دقیقه
مهارت های درک مطلب -حدس زدن معنای کلمات ناآشنا
24 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس سوم - حروف ربط هم پایه، زمان گذشته کامل
27 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
cloze test
25 دقیقه
reading comprehension
34 دقیقه
test
28 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
- مدرس وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از ١٣٧٨
- مدیر و مشاور آموزشی موسسه زبان آفاق از ١٣٨٥
- مدرس و مشاور آموزشی آموزشگاه های زبان آینده سازان، توانا و سروش از ١٣٧٨ تا ١٣٩٢ 
- مولف شبیه ساز کنکور رشته تجربی،  انتشارات همگامان ١٣٩٤
- مولف شبیه ساز کنکور منحصرا زبان،  انتشارات همگامان ١٣٩٣
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک ١٣٨٨
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک زمستان ١٣٨٥
 


امتیاز

2.63 از 5 / 4 رای