تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع دین و زندگی کنکور

تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
27 ساعت
تعداد جلسات
85 جلسه
تعداد فراگیر
78 نفر
مدرس دوره
سید احسان هندی
بسته است

توضیحات دوره

دین و زندگی یکی از درس‌های عمومی پر نکته و چالش برانگیز کنکور سراسری است. برای اینکه در این درس موفق شوید، نیاز به یادگیری نکته به نکته و مبتنی بر تست مباحث مربوط به این درس دارید.

به همین منظور در دوره آموزش جامع دین و زندگی کنکور تست‌های بسیار و متنوعی تدریس می‌شود و نکات مرتبط با این تست‌ها بیان می‌شود. مدرس این مجموعه آموزشی از طریق حل تست‌های متنوع و ارائه نکات تستی دانش آموزان را با نگاه طراحان سؤالات کنکور دین و زندگی آشنا می‌کند. همچنین در این دوره آموزشی سطر به سطر کتاب درسی به صورت نموداری بررسی می‌شود. آیات و احادیث نیز به صورت واژگان کلیدی و روابط علت و معلولی به طور خاص بررسی می‌شود. همچنین پاسخ تمامی تمرینات درسی به همراه روش حل آن‌ها در این دوره آموزشی ارائه می‌شود.

آیات متن کتاب درسی که از مباحث مهم دین و زندگی کنکور است در این دوره آموزشی به صورت حل تست و تمرین آموزش داده می‌شود. در ادامه تست‌هایی انتخاب شده که با تمرین آن‌ها بتوانید تست‌های سراسری را انجام بدهید. به همین منظور 700 تست کنکور، آزمون قلمچی و تألیفی برای تثبیت آموخته‌ها حل می‌شود. در مجموع پس از مشاهده این دوره آموزشی به هر آنچه برای پاسخ دادن به سؤالات دین و زندگی کنکور نیاز دارید دست خواهید یافت. پیشنهاد ما این است که این دوره را با دقت ببینید و همراه با استاد درس تمرین‌ها و تست‌ها را حل کنید تا توانایی شما برای شرکت در آزمون‌های تستی بیشتر شود.

ویژگی های دوره:

  • جمع بندی کلیه مفاهیم کتاب درسی دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نموداری
  • بررسی تمام مفاهیم آیات کتاب درسی دهم، یازدهم و دوازدهم
  • ارائه پاسخ سؤالات مهم کتاب درسی دهم، یازدهم و دوازدهم
  • بررسی و توجه به کلمات کلیدی در متن و آیات کتاب درسی
  • حل 700 تست کنکور، آزمون‌های قلم چی و تألیفی برای تثبیت آموخته‌ها

جلسات دوره

هدف آفرینش - تدریس
22 دقیقه
هدف آفرینش - تست
16 دقیقه
پر پرواز - تدریس
23 دقیقه
پر پرواز - تست
19 دقیقه
پنجره‌ای به روشنایی - تدریس
19 دقیقه
پنجره ای به روشنایی - تست
27 دقیقه
آینده روشن - تدریس
17 دقیقه
آینده روشن - تست
18 دقیقه
منزلگاه بعد - تدریس
15 دقیقه
منزلگاه بعد -تست
20 دقیقه
واقعه بزرگ - تدریس
16 دقیقه
واقعه بزرگ - تست
16 دقیقه
فرجام کار- تدریس
18 دقیقه
فرجام کار- تست
17 دقیقه
آهنگ سفر- تدریس
21 دقیقه
آهنگ سفر - تست
22 دقیقه
دوستی با خدا - تدریس
16 دقیقه
دوستی با خدا - تست
25 دقیقه
یاری از نماز و روزه - تدریس
22 دقیقه
یاری از نماز و روزه - تست
21 دقیقه
فضیلت آراستگی - تدریس
15 دقیقه
فضیلت آراستگی - تست
14 دقیقه
زیبایی پوشیدگی - تدریس
19 دقیقه
زیبایی پوشیدگی - تست
19 دقیقه
هدایت الهی - تدریس
26 دقیقه
هدایت الهی - تست
18 دقیقه
تداوم هدایت(قسمت اول) - تدریس
14 دقیقه
تداوم هدایت(قسمت دوم) - تدریس
19 دقیقه
تداوم هدایت - تست
21 دقیقه
معجزه جاویدان - تدریس
23 دقیقه
معجزه جاویدان - تست
16 دقیقه
مسئولیت‌های پیامبر(ص)(قسمت اول) -تدریس
17 دقیقه
مسئولیت‌های پیامبر(ص)(قسمت دوم) -تدریس
21 دقیقه
مسئولیت‌های پیامبر(ص) - تست
18 دقیقه
امامت، تداوم رسالت(قسمت اول) -تدریس
20 دقیقه
امامت، تداوم رسالت(قسمت دوم) -تدریس
19 دقیقه
امامت ، تداوم رسالت -تست
20 دقیقه
پیشوایان اسوه (قسمت اول) - تدریس
19 دقیقه
پیشوایان اسوه(قسمت دوم) - تدریس
18 دقیقه
پیشوایان اسوه - تست
14 دقیقه
وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رسول خدا (ص)- تدریس
20 دقیقه
وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رسول خدا (ص) - تست
19 دقیقه
احیای ارزش های راستین(قسمت اول) - تدریس
13 دقیقه
احیای ارزش های راستین(قسمت دوم) - تدریس
21 دقیقه
احیای ارزش های راستین - تست
16 دقیقه
عصر غیبت(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
عصر غیبت(قسمت دوم) - تدریس
25 دقیقه
عصر غیبت - تست
17 دقیقه
مرجعیت و ولایت فقیه(قسمت اول) - تدریس
18 دقیقه
مرجعیت و ولایت فقیه (قسمت دوم) - تدریس
18 دقیقه
مرجعیت و ولایت فقیه - تست
15 دقیقه
عزت نفس - تدریس
22 دقیقه
عزت نفس - تست
16 دقیقه
پیوند مقدس - تدریس
24 دقیقه
پیوند مقدس- تست
16 دقیقه
هستی بخش (قسمت اول) - تدریس
19 دقیقه
هستی بخش(قسمت دوم) - تدریس
17 دقیقه
هستی بخش - تست
21 دقیقه
یگانه بی همتا(قسمت اول) - تدریس
21 دقیقه
یگانه بی همتا (قسمت دوم) - تدریس
13 دقیقه
یگانه بی همتا - تست
19 دقیقه
توحید و سبک زندگی(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
توحید و سبک زندگی(قسمت دوم) - تدریس
19 دقیقه
توحید و سبک زندگی - تست
17 دقیقه
فقط برای او (قسمت اول) - تدریس
20 دقیقه
فقط برای او (قسمت دوم)- تدریس
23 دقیقه
فقط برای او - تست
19 دقیقه
قدرت پرواز(قسمت اول) - تدریس
22 دقیقه
قدرت پرواز(قسمت دوم) - تدریس
21 دقیقه
قدرت پرواز - تست
19 دقیقه
سنت های خداوند در زندگی - تدریس
36 دقیقه
سنت های خداوند در زندگی - تست
18 دقیقه
بازگشت(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
بازگشت (قسمت دوم) - تدریس
17 دقیقه
بازگشت - تست
16 دقیقه
احکام الهی در زندگی امروز(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
احکام الهی در زندگی امروز (قسمت دوم) - تدریس
24 دقیقه
احکام الهی در زندگی امروز - تست
16 دقیقه
پایه های استوار(قسمت اول) - تدریس
15 دقیقه
پایه های استوار(قسمت دوم) - تدریس
26 دقیقه
پایه های استوار - تست
17 دقیقه
تمدن جدید و مسئولیت ما (قسمت اول) - تدریس
30 دقیقه
تمدن جدید و مسئولیت ما(قسمت دوم) - تدریس
25 دقیقه
تمدن جدید و مسئولیت ما - تست
14 دقیقه
آزمون جامع
25 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- از مولفین کتاب های آبی جامع، یازدهم، دهم، زرد عمومی و جمع بندی کانون فرهنگی آموزش

- از مولفین کتاب دین و زندگی زیپ انتشارات اندیشه فائق

- 20 سال سابقه همکاری در طرح سوال، ویراستاری و گزینش آزمون های دین و زندگی گروه آزمون کانون فرهنگی آموزش

- مدرس مرکز علامه حلی 10 تهران، نمونه دولتی رشد منطقه 16 و ...

 


امتیاز

4.17 از 5 / 3 رای