تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع عربی کنکور

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
43 جلسه
تعداد فراگیر
123 نفر
مدرس دوره
عمار تاج بخش
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مرور عربی هفتم و هشتم ونهم
32 دقیقه
عربی هفتم و هشتم و نهم - حل تست
22 دقیقه
ترجمة الافعال
21 دقیقه
ترجمة الافعال - حل تست
28 دقیقه
مراجعة دروس الصّف التّاسع
15 دقیقه
مراجعة دروس الصّف التّاسع- حل تست
32 دقیقه
الأعداد
18 دقیقه
الأعداد - حل تست
25 دقیقه
أشکال الأفعال 1
19 دقیقه
أشکال الأفعال 1 - حل تست
24 دقیقه
أشکال الأفعال 2
13 دقیقه
أشکال الأفعال 2 - حل تست
27 دقیقه
الجملة الفعلیة و الاسمیة
35 دقیقه
الجملة الفعلیة و الإسمیة - حل تست
25 دقیقه
الفعل المجهول
18 دقیقه
الفعل المجهول - حل تست
25 دقیقه
الجارّ و المجرور
10 دقیقه
الجار ّو المجرور - حل تست
27 دقیقه
إسم الفاعل،إسم المفعول،إسم المبالغة
10 دقیقه
إسم الفاعل،إسم المفعول،إسم المبالغة - حل تست
26 دقیقه
إسم التّفضیل ،إسم المکان
13 دقیقه
إسم التّفضیل ،إسم المکان - حل تست
26 دقیقه
اُسلوب الشّرط و ادواته
12 دقیقه
اُسلوب الشّرط و ادواته - حل تست
25 دقیقه
المعرفة والنکرة
15 دقیقه
المعرفة والنکرة - حل تست
21 دقیقه
الجملة بعد النکرة
10 دقیقه
الجملة بعد النکرة - حل تست
28 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 1
7 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 1- حل تست
22 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 2
18 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 2 - حل تست
29 دقیقه
الافعال الناقصة
11 دقیقه
الافعال الناقصة - حل تست
23 دقیقه
الحروف المشّبهة بالفعل و لا النافیة للجنس
25 دقیقه
الحروف المشبهة بالفعل و لا النافیة للجنس - حل تست
30 دقیقه
الحال
12 دقیقه
الحال - حل تست
26 دقیقه
الإستثناء و اُسلوب الحصر
13 دقیقه
الإستثناء و اُسلوب اُلحصر - حل تست
28 دقیقه
المفعول المطلق
12 دقیقه
المفعول المطلق - حل تست
27 دقیقه
درک مطلب
15 دقیقه

مدرس دوره سوابق اجرایی:

- دانش آموخته دبیرستان ماندگار البرز (تهران)
-  کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران با معدل الف
-  مدیر پروژه و مؤلف کتاب های عربی عمّار در کانون فرهنگی آموزش
 - طراح آزمون های مدارس برتر (نشانه)
-  مدرّس دی وی دی های آموزشی رهپویان دانش و اندیشه
 - مدرس شبکه آموزش برنامه فرصت برابر و کارنامه 20
- مدیر دپارتمان و مؤلف کتاب های عربی نظام قدیم انتشارات همگامان
-  دارای لوح تقدیر از معاون وزیر آموزش و پرورش در کنفرانس ملّی خلاقیت و نوآوری در آموزش
-  دارای لوح تقدیر از دانشگاه تهران در اوّلین جشنواره ایده های برتر دانشجویی
-  دارای لوح تقدیر از انجمن ناشران آموزشی
-   تقدیر شده توسط خبرگزاری بین المللی نشنال امارات متحده عربی
-   دارای گواهی شرکت در نمایشگاه بین المللی آموزش در سال های 2017 و 2018 در امارات متحده عربی
-   مدرّس رتبه های تک رقمی 1 و 4و5 و 8 کنکور های سراسری سال 93 تا 95 و بسیاری رتبه های 2رقمی
-   برگزار کننده  همایش های کشوری در استان های متعدد
-   مدیر دپارتمان عربی در پروژه شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان


امتیاز

4.42 از 5 / 24 رای