تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع فلسفه و منطق رشته انسانی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
34 جلسه
تعداد فراگیر
21 نفر
مدرس دوره
وحید تمنا
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

انسان و تفکر ، چگونه تعریف کنیم؟ - بخش اول
34 دقیقه
چگونه تعریف کنیم؟ - بخش دوم
44 دقیقه
تعریف و دنیای مفاهیم - بخش اول
38 دقیقه
تعریف و دنیای مفاهیم - بخش دوم
27 دقیقه
اقسام ذاتی و عرضی
35 دقیقه
اقسام تعریف
16 دقیقه
جایگاه قضیه در استدلال
18 دقیقه
اقسام قضایای حملی و شرطی
22 دقیقه
احکام قضایای حملی
27 دقیقه
استدلال، اقسام قیاس
45 دقیقه
ارزش و ماده ی قیاس و مغالطه
29 دقیقه
فلسفه چیست 1تا 3
36 دقیقه
آغاز فلسفه و سقراط
34 دقیقه
افلاطون
25 دقیقه
ارسطو
24 دقیقه
کلیات 1
29 دقیقه
کلیات 2، مبانی حکمت مشاء 1
41 دقیقه
مبانی حکمت مشاء 2-بخش اول
19 دقیقه
مبانی حکمت مشاء 2-بخش دوم
26 دقیقه
مبانی حکمت مشاء 2-بخش سوم
26 دقیقه
نمایندگان مشاء 1
18 دقیقه
نمایندگان مشاء 2-بخش اول
20 دقیقه
نمایندگان مشاء 2-بخش دوم
18 دقیقه
افول حکمت مشاء
16 دقیقه
حکمت اشراق - بخش اول
29 دقیقه
حکمت اشراق - بخش دوم
38 دقیقه
حکمت اشراق - بخش سوم
32 دقیقه
جریان های فکری در عالم اسلام
19 دقیقه
صدرالمتالهین
19 دقیقه
حکمت متعالیه - بخش اول
18 دقیقه
حکمت متعالیه - بخش دوم
29 دقیقه
حکمت متعالیه - بخش سوم
24 دقیقه
حکمای معاصر - بخش اول
23 دقیقه
حکمای معاصر - بخش دوم و حیات فرهنگی
12 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف بیش از 50 کتاب در حوزه علوم انسانی

- ناشر تخصصی علوم انسانی (مشاوران آموزش)

- 20 سال سابقه تدریس در مدارس تهران


امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای