تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع ادبیات انسانی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
13 ساعت
تعداد جلسات
34 جلسه
تعداد فراگیر
9 نفر
مدرس دوره
مهدی محمدیان
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آرایه های ادبی: وزن - قالب های شعر فارسی
33 دقیقه
آرایه های ادبی: بیان
23 دقیقه
آرایه های ادبی: بدیع : آرایه های لفظی و معنوی - قسمت اول
21 دقیقه
آرایه های ادبی: آرایه های معنوی - قسمت دوم
23 دقیقه
آرایه های ادبی: جمع بندی تست های ترکیبی آرايه
29 دقیقه
ادبیات چهارم : شعر، وزن، قافیه
14 دقیقه
ادبیات چهارم : قواعد قافیه - قسمت اول
18 دقیقه
ادبیات چهارم :قواعد قافیه - قسمت دوم
15 دقیقه
قواعد قافیه - قسمت سوم
19 دقیقه
حرف، هجا، وزن
24 دقیقه
تقطیع به ارکان، ارکان عروضی
26 دقیقه
اختیارات شاعری ، اختیارات زبانی
31 دقیقه
اختیارات وزنی
15 دقیقه
تقطیع شعر با اختیارات شاعری، زبانی و وزنی
31 دقیقه
طبقه بندی اوزان - قسمت اول
25 دقیقه
طبقه بندی اوزان - قسمت دوم
13 دقیقه
اوزان دوری، وزن نیمایی، جمع بندی عروضی
15 دقیقه
درآمدی بر سبک خراسانی
27 دقیقه
درآمدی بر سبک عراقی
28 دقیقه
ایوان مداین
16 دقیقه
جدال سعدی با مدعی، نسیم سحر
40 دقیقه
درآمدی بر سبک هندی
25 دقیقه
درآمدی بر سبک دوره ی بازگشت
24 دقیقه
درآمدی بر ادبیات معاصر و ادبیات انقلاب اسلامی
21 دقیقه
حماسه ی چهارده ساله، خط خون، تاوان این خون
37 دقیقه
درآمدی بر عرفان و تصوف - قسمت اول
25 دقیقه
درآمدی بر عرفان و تصوف - قسمت دوم
19 دقیقه
درآمدی بر طنز، هجو، هزل
12 دقیقه
تعاریف و انواع نقد 1 و 2
22 دقیقه
جمع بندی سبک شناسی، تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی
26 دقیقه
تاریخ ادبیات دوم: تحلیل کنکوری مباحث مهم - قسمت اول
21 دقیقه
تاریخ ادبیات دوم: تحلیل کنکوری مباحث مهم - قسمت دوم
25 دقیقه
تاریخ ادبیات سوم: تحلیل کنکوری مباحث مهم- قسمت اول
21 دقیقه
تاریخ ادبیات سوم: تحلیل کنکوری مباحث مهم - قسمت دوم
14 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی :

- مولف کتاب آموزش جامع کنکور کانون فرهنگی آموزش

- مولف کتاب‏های دوسالانه کانون فرهنگی آموزش

- مسئول دروس عمومی آزمون های کانون فرهنگی آموزش در گروه هنرستان

- استاد دوره‏های پودمانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش

- گوینده، نویسنده و کارشناس در رادیو فرهن


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای