تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع هندسه پایه (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
16 جلسه
تعداد فراگیر
6 نفر
مدرس دوره
حسن نوذری
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مجموع زوایا در مثلث
41 دقیقه
محاسبات عددی
42 دقیقه
اصل توازی
35 دقیقه
تالس دوبل
45 دقیقه
نکات تشابه
45 دقیقه
تالس در ذوزنقه
35 دقیقه
مدل های تعریف مساحت
30 دقیقه
روش x,y
38 دقیقه
ارتفاع در مساحت
30 دقیقه
وتر و کمان
44 دقیقه
دایره محاطی
29 دقیقه
معرفی تبدیل
35 دقیقه
دوران ، بازتاب ،تجانس
40 دقیقه
هندسه فضایی مکعب
30 دقیقه
منشور، استوانه ، هرم
46 دقیقه
مخروط کره ، اصل کاوالیری
48 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف کتاب کار ریاضی تجربی انتشارات نیمکت سبز 

- مولف کتاب گسسته انتشارات نوبل 

- کتاب گسسته انتشارات تضمین دانش 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای