تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع ترسیم فنی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
20 جلسه
تعداد فراگیر
109 نفر
مدرس دوره
حمیدرضا مظاهری
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

ابزار و تجهیزات - بخش اول
35 دقیقه
ابزار و تجهیزات - بخش دوم
26 دقیقه
ترسیمات پایه
31 دقیقه
تقارن
31 دقیقه
مثلث ها
37 دقیقه
چهارضلعی ها
26 دقیقه
چندضلعی های منتظم
27 دقیقه
دایره و بیضی
32 دقیقه
احجام هندسی
21 دقیقه
تصویرهای دو بعدی
42 دقیقه
تصویرهای سه بعدی
28 دقیقه
مجهول یابی
41 دقیقه
اندازه گذاری
41 دقیقه
برش
29 دقیقه
انواع خط و صفحه
29 دقیقه
برخورد دو خط و خط و صفحه
31 دقیقه
نقشه کشی معماری - بخش اول
29 دقیقه
نقشه کشی معماری - بخش دوم
29 دقیقه
حل تست های کنکور - بخش اول
39 دقیقه
حل تست های کنکور - بخش دوم
28 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مؤلف کتاب های کمک آموزشی رشته های نقشه کشی عمومی ، رسم فنی و ..... انتشارات فرهنگی آموزشی قلم چی

- مدرس هنرستان و آموزشگاه های برتر تهران در زمینه رسم فنی و نقشه کشی


امتیاز

2.60 از 5 / 5 رای