تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع دین و زندگی پایه (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
17 ساعت
تعداد جلسات
48 جلسه
تعداد فراگیر
21 نفر
مدرس دوره
مرتضی محسنی کبیر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

هستی بخش
26 دقیقه
یگانه بی همتا
22 دقیقه
حقیقت بندگی
30 دقیقه
در مسیر اخلاص
22 دقیقه
قدرت پرواز
27 دقیقه
سنت های خداوند
25 دقیقه
حل نمونه سوالات کتاب پیش دانشگاهی - قسمت اول
12 دقیقه
بازگشت
25 دقیقه
پایه های استوار
19 دقیقه
برنامه ای برای فردا
21 دقیقه
زندگی در دنیای امروز
17 دقیقه
حل نمونه سوالات کتاب پیش دانشگاهی - قسمت دوم
10 دقیقه
هدایت الهی
27 دقیقه
هدایت مستمر
24 دقیقه
معجزه ای از نوع کتاب
31 دقیقه
گستره رسالت پیامبر
23 دقیقه
تداوم رسالت
22 دقیقه
جایگاه امامت
18 دقیقه
وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)
21 دقیقه
احیای ارزش های راستین
29 دقیقه
حل نمونه سوالات کتاب سوم - قسمت اول
16 دقیقه
خورشید پنهان
22 دقیقه
در انتظار طلوع
22 دقیقه
مرجعیت و ولایت فقیه
20 دقیقه
ویژگی های حکومت اسلامی
20 دقیقه
عزت نفس
29 دقیقه
زمینه های پیوند
25 دقیقه
پیوند مقدس
15 دقیقه
کانون مهر
20 دقیقه
حل نمونه سوالات کتاب سوم - قسمت دوم
13 دقیقه
جلوه های حکمت و تدبیر
16 دقیقه
با کاروان هستی
17 دقیقه
سرمایه های انسان
19 دقیقه
خود حقیقی
17 دقیقه
پنجره ای به روشنایی
24 دقیقه
آینده ای روشن
21 دقیقه
منزلگاه بعد
21 دقیقه
واقعه بزرگ
21 دقیقه
حل نمونه سوالات کتاب دوم - قسمت اول
13 دقیقه
فرجام کار
24 دقیقه
اعتماد بر او
16 دقیقه
دوستی با حق
25 دقیقه
فضیلت آراستگی
19 دقیقه
زیبایی عفاف
17 دقیقه
نظارت همگانی
33 دقیقه
کار و درآمد حلال
32 دقیقه
یاری از نماز و روزه
23 دقیقه
حل نمونه سوالات کتاب دوم - قسمت دوم
15 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف کتاب دین و زندگی کنکور کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب سیر تا پیاز دین و زندگی پایه دهم و یازدهم گاج

- مولف کتاب گنجینه نکات دین و زندگی سوم دبیرستان و ...


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای