تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع زبان انگلیسی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
27 جلسه
تعداد فراگیر
18 نفر
مدرس دوره
علیرضا حمزه
بسته است

توضیحات دوره

آموزش جامع زبان انگلیسی - (نظام قدیم)

جلسات دوره

جمله واره های اسمی، تکنیک های یادگیری واژگان (1)
23 دقیقه
کاربرد فعل to be going to، تکنیک های واژگان (2)
18 دقیقه
کاربردهای اسم مصدر، تکنیک های یادگیری واژگان (3)
18 دقیقه
کاربردهای مصدر
20 دقیقه
کاربردهای مصدر بدون to، تکنیک های یادگیری واژگان (5،4)
20 دقیقه
افعال مرکب (دوکلمه ای)، کاربرد صفات با حروف اضافه
15 دقیقه
تکنیک های یادگیری واژگان (6)
24 دقیقه
صفات فاعلی و مفعولی، افعال ربطی، ترتیب صفات
27 دقیقه
معلوم و مجهول
27 دقیقه
نمونه سوالات منتخب کنکور، واژگان
28 دقیقه
حروف ربط (1)
26 دقیقه
مهارت Previewing- Skimming
44 دقیقه
ضمایر موصولی و حذف آن ها - جمله واره های وصفی
32 دقیقه
کاربرد Enough،Too،Such، So
23 دقیقه
مهارت Guessing the meaning from context
17 دقیقه
واژگان، نمونه سوالات منتخب کنکور
16 دقیقه
حروف ربط (2)
15 دقیقه
مهارت Scanning
29 دقیقه
حروف ربط (3)
18 دقیقه
کاربرد افعال وجهی
27 دقیقه
مهارت Pronoun reference
23 دقیقه
بررسی تست های واژگان، نمونه سوالات منتخب کنکور
18 دقیقه
بررسی تست های درک 1 Reading comprehension
48 دقیقه
تکنیک های جوابگویی، cloze test
23 دقیقه
نمونه هایی از آزمون های تکمیل متن کنکورهای آزمایشی 1 - cloze test
29 دقیقه
نمونه هایی از آزمون های تکمیل متن کنکورهای آزمایشی 2 - cloze test
33 دقیقه
بررسی تست های درک مطلب 2 - Reading comprehension
45 دقیقه

مدرس دوره



سوابق اجرایی:
- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
- مدرس وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از ١٣٧٨
- مدیر و مشاور آموزشی موسسه زبان آفاق از ١٣٨٥
- مدرس و مشاور آموزشی آموزشگاه های زبان آینده سازان، توانا و سروش از ١٣٧٨ تا ١٣٩٢ 
- مولف شبیه ساز کنکور رشته تجربی،  انتشارات همگامان ١٣٩٤
- مولف شبیه ساز کنکور منحصرا زبان،  انتشارات همگامان ١٣٩٣
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک ١٣٨٨
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک زمستان ١٣٨٥
 


امتیاز

4.75 از 5 / 2 رای