تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع عربی انسانی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
7 ساعت
تعداد جلسات
17 جلسه
تعداد فراگیر
12 نفر
مدرس دوره
محسن خسروآبادی
بسته است

توضیحات دوره

آموزش جامع عربی انسانی - (کنکور نظام قدیم)

جلسات دوره

اسم از نظرجنس و مطابقت فعل با فاعل
33 دقیقه
اسم موصول (عائد صله) و ضمیر فصل
28 دقیقه
نواسخ - أفعال مقاربه
22 دقیقه
اعداد، تصغیر و نسبت
29 دقیقه
توابع - بدل ، عطف بیان ، تأکید
27 دقیقه
اسلوب تعجب
19 دقیقه
أسالیب - مدح و ذم و إغراء و تحذیر
25 دقیقه
تمییز و أصل تمییز
20 دقیقه
مفعول له ( لاجله ) و المستثنی بغیر
34 دقیقه
فعل از نظرحروف أصلی - رباعی مجرد و مزید
16 دقیقه
فعل مهموز و مضاعف
22 دقیقه
إعلال در بابهای ثلاثی مزید
30 دقیقه
الإعراب و التحلیل الصرفی
37 دقیقه
بلاغت - تأکیدات جمله؛ حصر؛ تشبیه و انواع آن
21 دقیقه
بلاغت - جناس؛ سجع؛ طباق
32 دقیقه
تکنیک های ترجمه - بخش اول
32 دقیقه
تکنیک های ترجمه - بخش دوم
17 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف کتاب عربی اختصاصی انسانی انتشارات آیندگان

- مولف کتاب عربی ریاضی و تجربی انتشارات آیندگان

-  تدریس درآموزشگاه ها و مدارس معتبر تهران


نظرات

fa h
1398-04-12 21:36:33
خوب بود


امتیاز

5.00 از 5 / 2 رای