تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی شیمی دوازدهم (متوسطه دوم)

تعداد آزمون ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
6 فصل
مدت دوره
33 ساعت
تعداد جلسات
94 جلسه
تعداد فراگیر
136 نفر
مدرس دوره
امیر قاسمی
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:

در این مجموعه آموزشی به صورت مفهومی درس شیمی(3) دوازدهم را فرا می‌گیرید و همچنین برای موفقیت در آزمون نهایی این آزمون در مقطع دوازدهم آماده می‌شوید.

  • بررسی و تدریس سطر به سطر کتاب درسی زیر نظر مؤلف کتاب درسی
  • تحلیل و بررسی «باهم بیاندیشیم»، «کاوش کنید» و سایر بخش‌های کتاب درسی
  • تحلیل و بررسی پرسش‌های تألیفی جهت فراگیری بهتر و تثبیت مطالب
  • تحلیل و بررسی آزمایش‌های ارائه شده در کتاب جهت فهم بیشتر مطالب
  • در این مجموعه آموزشی تمام مطالب کتاب پوشش داده شده و خط به خط کتاب درسی آموزش داده شده است. همچنین در حین آموزش به منظور درک بهتر مطالب از انیمیشن و فیلم آموزشی استفاده شده است. چون دانش‌آموزان در سال دوازدهم امتحان نهایی شیمی دارند جلساتی هم برای حل تمرین در نظر گرفته شده است. باید توجه داشته باشید برای تست زنی و شرکت در آزمون‌های سطح بالاتر مبنای تست زدن آموزش مفهومی است که در این محصول انجام می‌شود و شما اگر دنبال تست زدن هستید باید ابتدا از آموزش مفهومی برای درک بهتر مفاهیم استفاده کنید. همچنین تمرین‌های دوره‌ای و تمام تمرین‌های کتاب در این محصول حل شده است.

جلسات دوره

پاکیزگی محیط با مولکول‌ها -بخش اول
22 دقیقه
پاکیزگی محیط با مولکول‌ها -بخش دوم
20 دقیقه
پاک کننده‌های صابونی
19 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -1
25 دقیقه
محلول، کلوئید و سوسپانسیون
23 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -2
18 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -3
20 دقیقه
پاک کننده‌های غیرصابونی و خورنده
23 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -4
20 دقیقه
آشنایی با اسیدها و بازها
28 دقیقه
رسانایی الکتریکی محلول‌ها و قدرت اسیدی
17 دقیقه
درجه یونش و قدرت اسیدی
23 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -5
23 دقیقه
تعادل و ثابت تعادل
21 دقیقه
a,K
21 دقیقه
ثابت یونش اسیدها
22 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -6
23 دقیقه
pH - بخش اول
23 دقیقه
pH - بخش دوم
22 دقیقه
بازها محلول‌هایی با pH بالای 7
22 دقیقه
مسائل PH - بخش اول
20 دقیقه
مسائل PH - بخش دوم
28 دقیقه
مسائل PH - بخش سوم
20 دقیقه
مسائل PH - بخش چهارم
22 دقیقه
بازها و شوینده‌های خورنده
20 دقیقه
حل تمرین‌ های دوره‌ای فصل اول- بخش اول
27 دقیقه
حل تمرین‌ های دوره‌ای فصل اول- بخش دوم
34 دقیقه
جمع بندی فصل اول
22 دقیقه
انجام واکنش با سفر الکترون -بخش اول
22 دقیقه
انجام واکنش با سفر الکترون -بخش دوم
19 دقیقه
انجام واکنش با سفر الکترون -بخش سوم
21 دقیقه
سفر هدایت شده الکترون ، سلول گالوانی
20 دقیقه
پتانسیل سلول گالوانی،(SHE)
24 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -7
22 دقیقه
پیش بینی انجام پذیری واکنش
16 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -8
21 دقیقه
سلول سوختی
24 دقیقه
عدد اکسایش
28 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -9
21 دقیقه
سلول الکترولیتی-برقکافت آب
21 دقیقه
برقکافت Nacl مذاب
22 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -10
21 دقیقه
خوردگی و روش‌های حفاظت
18 دقیقه
حفاظت کاتدی
18 دقیقه
آبکاری- استخراج Al
19 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -11
23 دقیقه
حل تمرین های دوره‌ای فصل دوم-بخش اول
27 دقیقه
حل تمرین های دوره‌ای فصل دوم-بخش دوم
24 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
22 دقیقه
جمع بندی فصل دوم
21 دقیقه
سیلیس، زیبا ، سخت و ماندگار
22 دقیقه
گرافن، گونه‌ای به ضخامت یک اتم
24 دقیقه
رفتار مولکول و توزیع الکترون‌ها
22 دقیقه
تشخیص مولکول‌های قطبی و ناقطبی
22 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -12
25 دقیقه
ترکیبات یونی
21 دقیقه
چگالی بار سطحی یون‌ها
24 دقیقه
انرژی فروپاشی شبکه
18 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -13
20 دقیقه
فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا
21 دقیقه
رنگ ، نماد زیبایی
22 دقیقه
حل تمرین‌های دوره‌ای فصل سوم-بخش اول
19 دقیقه
حل تمرین‌های دوره‌ای فصل سوم-بخش دوم
16 دقیقه
جمع بندی فصل سوم
14 دقیقه
به دنبال هوای پاک
23 دقیقه
انرژی فعال سازی
20 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -14
17 دقیقه
مبدل کاتالیستی
19 دقیقه
عملکرد مبدل کاتالیستی
23 دقیقه
فرایند هابر-تولید آمونیاک
22 دقیقه
در جستجوی راه‌های افزایش پیشرفت واکنش
11 دقیقه
اثر تغییر غلظت بر تعادل
21 دقیقه
اثر تغییر حجم بر تعادل
23 دقیقه
اثر تغییر دما بر تعادل
21 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -15
19 دقیقه
موارد تکمیلی فرایند هابر
21 دقیقه
ارزش فناوری‌های شیمیایی
17 دقیقه
گروه عاملی کلید سنتز مولکول‌های آلی
23 دقیقه
الکل‌ها
23 دقیقه
کربوکسیلیک اسیدها
22 دقیقه
استرها و استری شدن
20 دقیقه
سنتز PET (بخش اول)
20 دقیقه
سنتز PET (بخش دوم)
25 دقیقه
ایستگاه حل تمرین -16
16 دقیقه
بازیافت PET
18 دقیقه
حل تمرین‌های دوره ای فصل چهارم
27 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم-بخش اول
20 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم-بخش دوم
22 دقیقه
جمع بندی فصل چهارم
21 دقیقه
آزمون جامع 1
21 دقیقه
آزمون جامع 2
18 دقیقه
آزمون جامع 3
15 دقیقه
آزمون جامع اول
21 دقیقه
آزمون جامع دوم
24 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
– طراح سوالات آزمون های شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شکل های و نمودارها در شیمی دبیرستان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف  کتاب شیمی آبی (شیمی پایه ) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شیمی آبی (شیمی پیش دانشگاهی) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 


امتیاز

4.88 از 5 / 4 رای