تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع فیزیک پایه

تعداد فصل ها
9 فصل
مدت دوره
30 ساعت
تعداد جلسات
100 جلسه
تعداد فراگیر
126 نفر
مدرس دوره
نیما نوروزی
بسته است

توضیحات دوره

  1. بررسی کنکور سال 98 به عنوان اولین کنکور دوازدهمی‌ها نشان می‌دهد که سهم این پایه در سؤالات بیشتر از سایر پایه‌ها بوده است. همچنین باتوجه به اینکه تاثیر قطعی معدل هم با احتساب نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم حساب می‌شود یادگیری دروس این پایه اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

درس ریاضی پایه دوازدهم هم از دروس مهمی است که در هر سه گروه آموزشی تجربی، ریاضی و انسانی اهمیت بسیاری دارد. اما به طور معمول در گروه‌های آموزشی غیر از ریاضی داوطلبان ممکن است توجه کمتری به این درس داشته باشند و همین موضوع باعث می‌شود تا اهمیت این درس بیشتر شود و پاسخگویی به سؤالات مربوط به آن باعث پیشی گرفتن از سایر رقبا بشود. سختی این درس یکی از دلایل کم بودن اقبال به آن در کنکور است، اما با یادگیری درست و به خصوص با حل تمرین و تست می‌توان در این درس پیشرفت چشمگیری داشت.
در این دوره تمرکز بیشتر روی حل تمرین و تست است و دبیر آن در طول دوره نکاتی برای حل تست ارائه می‌دهد تا دانش آموزان بتوانند عملکرد بهتری از خود نشان بدهند. همچنین در این دوره آموزشی حل تمرین‌ها با آموزش نکته‌های درسی انجام می‌شود و تمامی تست‌های درسی کنکورهای سال‌های گذشته و همچنین تست‌های تألیفی برای بالا بردن تسلط دانش آموزان بررسی می‌شود. مضاف براین با توجه به اهمیت یادگیری و یادآوری مباحث پایه و ارتباطی که بین مباحث رشته‌ ریاضی در پایه‌های مختلف وجود دارد تست‌هایی هم به صورت ترکیبی از پایه دوازدهم و مباحث پایه‌های قبلی طراحی شده است. لازم به ذکر است در تهیه این دوره آموزشی متن کتاب درسی جدید و آخرین تغییرات مربوط به کتاب در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان نظام جدید بتوانند در امتحان نهایی و کنکور سراسری بهترین عملکرد را از خود نشان بدهند.

ویژگی‌های دوره:

  • آموزش نکته‌ها به روش حل تمرین
  • حل تمرین‌ها به صورت تشریحی برای تسلط بر مفاهیم
  • ارائه روش‌های تستی برای پاسخگویی به سؤالات چهارگزینه‌ای
  • حل تست‌های تألیفی از متن و مثال و تمرین‌های کتاب درسی
  • حل تست‌های ترکیبی دوازدهم و مباحث پایه
  • حل تست‌های کنکور منطبق با کتاب جدید

جلسات دوره

فیزیک دانش بنیادی و مدل سازی در آن
21 دقیقه
کمیت های فیزیکی و انواع آن
20 دقیقه
روش های تبدیل واحد - قسمت اول
20 دقیقه
روش های تبدیل واحد - قسمت دوم
19 دقیقه
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت اول
20 دقیقه
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت دوم
19 دقیقه
کولیس و ریزسنج
20 دقیقه
تخمین مرتبه بزرگی
15 دقیقه
چگالی - قسمت اول
17 دقیقه
چگالی - قسمت دوم
16 دقیقه
انرژی جنبشی
17 دقیقه
کار انجام شده توسط نیروی ثابت
19 دقیقه
کار انواع نیروهای خاص - قسمت اول
18 دقیقه
کار انواع نیروهای خاص - قسمت دوم
18 دقیقه
کار برآیند نیروها
18 دقیقه
انرژی پتانسیل
16 دقیقه
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت اول
18 دقیقه
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت دوم
21 دقیقه
روش حل مسائل دستگاه ها در دو وضعیت
21 دقیقه
توان و بازده
17 دقیقه
ویژگی های فیزیکی مواد و فشار
20 دقیقه
فشار اجسام جامد
15 دقیقه
فشار در شاره ها - قسمت اول
17 دقیقه
فشار در شاره ها - قسمت دوم
20 دقیقه
بالابر هیدرولیکی و نیروی وارد بر سطح توسط مایع
19 دقیقه
لوله U شکل - قسمت اول
19 دقیقه
لوله U شکل - قسمت دوم
20 دقیقه
جوسنج یا بارومتر
15 دقیقه
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت اول
17 دقیقه
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت دوم
17 دقیقه
شاره در حرکت و اصل برنولی
19 دقیقه
دما و دماسنجی
17 دقیقه
انبساط گرمایی - قسمت اول
19 دقیقه
انبساط گرمایی - قسمت دوم
18 دقیقه
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت اول
18 دقیقه
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت دوم
18 دقیقه
تبادل گرما بین دو یا چند جسم
21 دقیقه
تکنیک آورده های آب و یخ
20 دقیقه
روش های انتقال گرما - قسمت اول
17 دقیقه
روش های انتقال گرما - قسمت دوم
17 دقیقه
قانون گازهای کامل - قسمت اول
15 دقیقه
قانون گازهای کامل - قسمت دوم
17 دقیقه
انواع فرآیندهای خاص - قسمت اول
19 دقیقه
انواع فرآیندهای خاص - قسمت دوم
20 دقیقه
چرخه ترمودینامیک
17 دقیقه
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت اول
18 دقیقه
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت دوم
18 دقیقه
یخچال
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث فیزیک واندازه گیری
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث کار، انرژی وتوان
16 دقیقه
آزمون جامع مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد و فشار
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث دما و گرما
17 دقیقه
مفاهیم اولیه الکتریسته و بار الکتریکی
19 دقیقه
قانون کولن -بخش اول
14 دقیقه
قانون کولن -بخش دوم
18 دقیقه
قانون کولن -بخش سوم
20 دقیقه
میدان الکتریکی -بخش اول
16 دقیقه
میدان الکتریکی -بخش دوم
18 دقیقه
میدان الکتریکی - بخش سوم
16 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش اول
18 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش دوم
18 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش سوم
18 دقیقه
توزیع بار و میدان الکتریکی در رساناها
16 دقیقه
چگالی سطحی - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
خازن - بخش اول
17 دقیقه
خازن - بخش دوم
19 دقیقه
خازن - بخش سوم
18 دقیقه
آزمون جامع مبحث الکتریسیته ساکن
19 دقیقه
مفاهیم اولیه جریان
17 دقیقه
مقاومت الکتریکی و قانون اهم
15 دقیقه
عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
20 دقیقه
نیروی محرکه الکتریکی و بررسی یک مدار ساده
14 دقیقه
توان و انرژی الکتریکی - بخش اول
20 دقیقه
توان و انرژی الکتریکی - بخش دوم
19 دقیقه
ترکیب مقاومت ها- بخش اول
20 دقیقه
ترکیب مقاومت ها - بخش دوم
20 دقیقه
ترکیب مقاومت ها - بخش سوم
19 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش اول
16 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش دوم
17 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش سوم
20 دقیقه
آمپرسنج، ولت سنج و کلید
21 دقیقه
مدار RC
14 دقیقه
آزمون جامع مبحث الکتریسیته جاری
14 دقیقه
اثر دما بر مقاومت و کدگذاری مقاومت ها - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
مقاومت های خاص و دیود - ویژه رشته ریاضی
12 دقیقه
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش اول - ویژه رشته ریاضی
19 دقیقه
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش دوم - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
قاعده انشعاب - ویژه رشته ریاضی
21 دقیقه
مفاهیم مغناطیس
19 دقیقه
نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک
18 دقیقه
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
18 دقیقه
میدان مغناطیسی اطراف سیم راست
20 دقیقه
میدان مغناطیسی پیچه و سیم لوله
20 دقیقه
شار مغناطیسی و قانون فاراده - بخش اول
20 دقیقه
شار مغناطیسی و قانون فاراده - بخش دوم
19 دقیقه
قانون لنز
18 دقیقه
جریان متناوب
16 دقیقه
القاگرها
16 دقیقه
پیچه، ضریب خود القاوری و مبدل ها - ویژه رشته ریاضی
12 دقیقه
آزمون جامع مبحث مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
19 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مدرس و كارشناس صدا وسيما،  فرصت برابر ، كارنامه ٢٠ شبكه آموزش و راديو جوان
- مدرس و مولف پرتيراژترين مجموعه آموزش فيزيك مفهومي كشور
- مولف، طراح و گزينشگر كانون فرهنگي آموزش قلم چي
- اولين مدرس كلاس هاي آنلاين كنكور در سال ٩٣
- مسئول صفحه ي آموزش و كنكور روزنامه هفت صبح
- مولف و مدرس دي وي دي هاي آموزش فيزيك شركت رهپويان دانش و انديشه 
- با ١٨ سال سابقه  تدريس در مدارس تهران و برگزار كننده همايش هاي يك روز يك مبحث در شهرستان هاي كشور


امتیاز

3.72 از 5 / 18 رای