تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضی هفتم (متوسطه اول)

تعداد فصل ها
11 فصل
مدت دوره
18 ساعت
تعداد جلسات
48 جلسه
تعداد فراگیر
119 نفر
مدرس دوره
میعاد مولایی
بسته است

توضیحات دوره

در این مجموعه آموزشی به طور کامل و مفهومی به درس ریاضی مقطع هفتم پرداخته می‌شود و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
درباره دوره:
- پوشش کامل محتوای کتاب  درسی ریاضی هفتم
- کمک به افزایش مهارت حل مسئله دانش آموز
- حل مسائل مهم و نکته دار کتاب درسی
- حل نمونه سوالات مهم در قالب نیمسال اول و دوم
* از آنجایی که مباحث ریاضی مقطع هفتم، پیش نیاز ریاضی هشتم است، بنابراین تسلط به مباحث هفتم برای درک مفاهیم در سال های آینده ضروری است. در این دوره آموزشی در هر جلسه ابتدا مفاهیم پایه های سالهای گذشته مرور شده و در ادامه، مباحث کتاب درسی به طور کامل تدریس میشود، سعی بر این است تا با حل مثالهای متنوع و ارائه راههای مختلف حل مسئله، توانایی حل مسئله  در دانش آموز افزایش یابد و نکات مبهم برطرف شود. هدف از این دوره رشد توانایی حل مسئله در دانش آموز است بنابراین توصیه میشود در هنگام مشاهده جلسات ابتدا مسئله طرح شده توسط دانش آموز حل شده سپس حل مسئله توسط استاد مشاهده شود.

جلسات دوره

راهبردهای حل مسئله - بخش اول
27 دقیقه
راهبردهای حل مسئله - بخش دوم
24 دقیقه
راهبردهای حل مسئله - بخش سوم
26 دقیقه
معرفی عددهای علامت دار
21 دقیقه
جمع عددهای علامت دار
18 دقیقه
جمع و تفریق عددهای صحیح - قسمت اول
26 دقیقه
جمع و تفریق عددهای صحیح - قسمت دوم
25 دقیقه
ضرب و تقسیم عددهای صحیح
21 دقیقه
الگوهای عددی
25 دقیقه
عبارت های جبری - بخش اول
20 دقیقه
عبارت های جبری - بخش دوم
26 دقیقه
مقدار عددی یک عبارت جبری
27 دقیقه
معادله
24 دقیقه
حل مسئله به کمک معادله
27 دقیقه
روابط بین پاره خط‌ها - بخش اول
19 دقیقه
روابط بین پاره خط ها - بخش دوم
25 دقیقه
روابط بین زاویه ها - بخش اول
17 دقیقه
روابط بین زاویه ها - بخش دوم
25 دقیقه
تبدیلات هندسی (انتقال ، تقارن ، دوران)
22 دقیقه
شکل‌های مساوی(هم‌نهشت)
23 دقیقه
شمارنده
21 دقیقه
عدد اول
24 دقیقه
شمارنده اول
22 دقیقه
بزرگ‌ترین شمارنده مشترک
20 دقیقه
نکات و مسائل ب.م.م
12 دقیقه
کوچک‌ترین مضرب مشترک
14 دقیقه
نکات و مسائل ک.م.م
23 دقیقه
حجم‌های هندسی
20 دقیقه
مساحت حجم‌های منشوری
24 دقیقه
مساحت جانبی و مساحت کل
20 دقیقه
مسائل محاسبه حجم و مساحت
16 دقیقه
حجم و سطح
31 دقیقه
تعریف توان
26 دقیقه
محاسبه عبارت‌‌های توان‌دار
24 دقیقه
ساده کردن عبارت‌های توان‌دار
21 دقیقه
مفهوم جذر و ریشه دوم
26 دقیقه
محاسبه جذر تقریبی
27 دقیقه
پاره‌خط جهت‌دار
19 دقیقه
بردارهای مساوی و قرینه
21 دقیقه
مختصات
32 دقیقه
رابطه جمع برداری
27 دقیقه
بردار انتقال
23 دقیقه
جمع آوری و نمایش داده‌ها
17 دقیقه
نمودارها و تفسیر نتیجه ها
21 دقیقه
احتمال یا اندازه‌گیری شانس
22 دقیقه
احتمال و تجربه
14 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
29 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
22 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
– مدرس ریاضی در مدارس معتبر تهران
– مولف کتاب ریاضی نهم انتشارات کاگو
– مولف کتاب ریاضی یازدهم (حسابان) انتشارات کاگو
– مولف کتاب ریاضی یازدهم (تجربی) انتشارات کاگو


امتیاز

3.21 از 5 / 12 رای