تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضی نهم (متوسطه اول)

تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
30 جلسه
تعداد فراگیر
107 نفر
مدرس دوره
مهدی دهقان
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
در این مجموعه آموزشی به طور کامل و مفهومی به درس ریاضی مقطع نهم پرداخته می‌شود و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • پوشش کامل محتوای کتاب درسی ریاضی نهم
  • کمک به افزایش مهارت حل مسئله دانش آموز
  • حل مسائل مهم و نکته دار کتاب درسی
  • حل نمونه سوالات مهم در قالب نیمسال اول و دوم
  • در این دوره آموزشی در هر جلسه ابتدا مبحث کتاب درسی به طور کامل تدریس می شود و سعی بر این است تا با حل مثال های متنوع و ارائه راه های مختلف حل مسئله، توانایی حل مسئله  در دانش آموز افزایش یابد و نکات مبهم برطرف شود. هدف از این دوره رشد توانایی حل مسئله در دانش آموز است بنابراین توصیه می شود در هنگام مشاهده جلسات ابتدا مسئله طرح شده توسط دانش آموز حل شده سپس حل مسئله توسط استاد مشاهده شود.
     

 

جلسات دوره

مجموعه
30 دقیقه
نمایش ریاضی و زیر مجموعه
49 دقیقه
اعمال روی مجموعه ها
36 دقیقه
مجموعه و احتمال
19 دقیقه
عددهای گویا
47 دقیقه
عددهای گنگ و حقیقی
29 دقیقه
قدر مطلق
25 دقیقه
استدلال در هندسه
19 دقیقه
اثبات در هندسه
25 دقیقه
همنهشتی مثلث ها
30 دقیقه
حل مسئله و تشابه
36 دقیقه
توان طبیعی و صحیح
32 دقیقه
مسائل توان
34 دقیقه
ریشه ، ضرب و تقسیم رادیکال ها
24 دقیقه
جمع و تفریق رادیکال ها
38 دقیقه
عبارت های جبری
27 دقیقه
اتحادها
40 دقیقه
تجزیه
30 دقیقه
نامساوی و نامعادله
19 دقیقه
مفهوم معادله خط
37 دقیقه
شیب و عرض از مبدا
38 دقیقه
دستگاه معادلات
26 دقیقه
ساده کردن عبارت های گویا
26 دقیقه
محاسبات عبارت های گویا
30 دقیقه
تقسیم چند جمله ای ها بر هم
30 دقیقه
کره
21 دقیقه
هرم و مخروط
26 دقیقه
سطح اجسام
9 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
17 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
14 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران
 


امتیاز

3.55 از 5 / 10 رای