تماس بگیرید

021-91070473


کلیات پیشگیری از وقوع جرم

کلیات پیشگیری از وقوع جرم
نوع دوره
عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
15 جلسه
مدرس دوره
فرهود فهیم
تماس بگیرید

توضیحات دوره

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن  برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

جلسات دوره

طرح درس کلیات پیشگیری از وقوع جرم
0 دقیقه
مفهوم شناسی (1)
12 دقیقه
مفهوم شناسی (2)
12 دقیقه
رویکردهای مواجهه با جرم
12 دقیقه
تعاریف پیشگیری از وقوع جرم (1)
12 دقیقه
تعاریف پیشگیری از وقوع جرم (2)
13 دقیقه
انواع و اقسام پیشگیری (1)
11 دقیقه
انواع و اقسام پیشگیری (2)
12 دقیقه
بررسی عوامل ایجاد کننده جرم (1)
8 دقیقه
بررسی عوامل ایجاد کننده جرم (2)
12 دقیقه
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم
12 دقیقه
درسنامه کلیات پیشگیری از وقوع جرم
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای