تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضی و آمار دهم رشته انسانی (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
20 جلسه
تعداد فراگیر
54 نفر
مدرس دوره
میرشهرام صدر
بسته است

توضیحات دوره

ویژگی های دوره: 

  • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
  • توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
  • طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی 
  • راهنمایی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
  • استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری

جلسات دوره

چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت اول
39 دقیقه
چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت دوم
22 دقیقه
چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت سوم
30 دقیقه
عبارت های گویا
38 دقیقه
معادله و مسائل توصیفی
28 دقیقه
حل معادله درجه 2 و کاربردها - قسمت اول
29 دقیقه
حل معادله درجه 2 و کاربردها - قسمت دوم
27 دقیقه
معادله های شامل عبارت های گویا
29 دقیقه
مفهوم تابع
37 دقیقه
ضابطه های جبری تابع - قسمت اول
29 دقیقه
ضابطه های جبری تابع - قسمت دوم و نمودار تابع خطی
34 دقیقه
نمودار تابع درجه 2
37 دقیقه
گردآوری داده ها - قسمت اول
27 دقیقه
گردآوری داده ها - قسمت دوم
25 دقیقه
معیار های گرایش به مرکز
34 دقیقه
معیارهای پراکندگی
30 دقیقه
نمودارهای یک متغیره
21 دقیقه
نمودارهای چند متغیره
24 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
39 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
41 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای