تماس بگیرید

021-91070473


جمع بندی ادبیات (ویژه کنکور نظام قدیم )

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
18 جلسه
تعداد فراگیر
61 نفر
مدرس دوره
شهریار شاهین دژی
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره
دوره آنلاین جمع بندی ادبیات، بهترین ابزار برای مرور کامل ادبیات و زبان فارسی در هفته های پایانی پیش از کنکور است.
در این دوره تمام مباحث املا و لغت، تاریخ ادبیات، قرابت معنایی، آرایه های ادبی و زبان فارسی کنکور مورد بررسی قرار گرفته شده و در انتها به ارائه راهکارهای خاص تستهای مرتبط با هر مبحث پرداخته شده است.
- تعداد جلسات آموزشی: 18 جلسه
- زمان کل جلسات دوره : 11 ساعت

 

جلسات دوره

املا و لغت
46 دقیقه
آرایه های ادبی بخش اول
44 دقیقه
آرایه های ادبی بخش دوم
40 دقیقه
تاریخ ادبیات
40 دقیقه
زبان فارسی بخش اول
41 دقیقه
زبان فارسی بخش دوم
49 دقیقه
زبان فارسی بخش سوم
45 دقیقه
قرابت معنایی بخش اول
40 دقیقه
قرابت معنایی بخش دوم
40 دقیقه
قرابت معنایی بخش سوم
37 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری ریاضی 94
33 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری تجربی 94
46 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری انسانی 94
26 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری ریاضی 95
23 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری تجربی 95
21 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری انسانی 95
34 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری ریاضی 96
40 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری تجربی 96
48 دقیقه

امتیاز

2.33 از 5 / 3 رای