تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضیات گسسته

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
108 نفر
مدرس دوره
میرشهرام صدر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

درس اول - یادآوری و تکمیل
5 دقیقه
درس اول - یادآوری و تکمیل - بخش دوم
27 دقیقه
درس اول - یادآوری و تکمیل - بخش سوم
26 دقیقه
درس اول - تعداد جواب های صحیح
24 دقیقه
درس دوم - اصل شمول و عدم شمول
30 دقیقه
درس دوم - کاربردهای اصل شمول و عدم شمول
25 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای