تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی علوم اول (ابتدایی)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
8 جلسه
تعداد فراگیر
56 نفر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

چه می خواهم بسازم؟
9 دقیقه
زمین خانه خاکی ما
9 دقیقه
در اطراف ما هوا وجود دارد
11 دقیقه
دنیای سرد و گرم
10 دقیقه
از خانه تا مدرسه
9 دقیقه
آهن ربای من
9 دقیقه
از گذشته تا آینده
6 دقیقه
حل تمرین نیمسال دوم
10 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای