تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضی پنجم (ابتدایی)

تعداد فصل ها
9 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
30 جلسه
تعداد فراگیر
51 نفر
اساتید
نفیسه جعفری،علی کریمان فرد
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
- توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
- طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسي 
- راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

جلسات دوره

یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
31 دقیقه
معرفی میلیارد
17 دقیقه
جمع و تفریق عددهای مرکب
22 دقیقه
الگوها
32 دقیقه
کسرهای بزرگ تر از واحد
29 دقیقه
جمع و تفریق عددهای مخلوط
34 دقیقه
ضرب کسرها
32 دقیقه
تقسیم کسرها
25 دقیقه
ضرب عددهای مخلوط
22 دقیقه
نسبت
21 دقیقه
نسبت های مساوی
21 دقیقه
تناسب
36 دقیقه
درصد
30 دقیقه
تقارن محوری
22 دقیقه
مرکز تقارن
19 دقیقه
زاویه و نیم ساز
27 دقیقه
چندضلعی ها و مجموع زاویه های آن ها
35 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
23 دقیقه
اعداد اعشاری
46 دقیقه
جمع اعداد اعشاری
32 دقیقه
تفریق اعداد اعشاری
20 دقیقه
ضرب اعداد اعشاری
26 دقیقه
مساحت لوزی و ذوزنقه
32 دقیقه
محیط دایره
34 دقیقه
حجم
47 دقیقه
گنجایش
15 دقیقه
جمع آوری و نمایش داده ها
16 دقیقه
میانگین
18 دقیقه
احتمال
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
18 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی: 

- تدریس در آموزشگاه های معتبر

- مولف کتاب هوشمند ریاضی انتشارات فاطمی

- مولف کتاب ریاضی سه سطحی پنجم انتشارات آبرنگ


​​

سوابق اجرایی :

- مولف کتاب ریاضی هوشمند انتشارات فاطمی

- مولف کتاب کاربرگ نرم افزار هوشمند ریاضی ششم انتشارات فاطمی

- مولف طرح درس مسابقات ریاضی کانگورو انتشارات فاطمی 

- مولف کتاب ریاضی پنجم انتشارات مرات

- مولف کتاب ریاضی ششم انتشارات مرات 


امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای