تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی فارسی سوم (ابتدایی)

تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
14 جلسه
تعداد فراگیر
13 نفر
مدرس دوره
خانم بیات
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

درس اول - محله ما
14 دقیقه
درس دوم- زنگ ورزش
20 دقیقه
درس سوم - آسمان آبی - طبیعت پاک
13 دقیقه
درس چهارم - آواز گنجشک
17 دقیقه
درس پنجم - بلدرچین وبرزگر
12 دقیقه
درس ششم - فداکاران
13 دقیقه
درس هفتم - کار نیک
17 دقیقه
درس یازدهم - نویسنده بزرگ
14 دقیقه
درس دوازدهم - ایران عزیز
7 دقیقه
درس چهاردهم - ایران آباد
13 دقیقه
درس پانزدهم - دریا
11 دقیقه
درس شانزدهم - اگر جنگل نباشد
13 دقیقه
درس هفدهم -چشم های آسمان
21 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای