تماس بگیرید

021-91070473


بسته همه درس هام - هفتم

بسته همه درس هام - هفتم
تعداد فصل ها
37 فصل
مدت دوره
30 ساعت
تعداد جلسات
98 جلسه
تعداد فراگیر
15 نفر
بسته است

توضیحات دوره

مدرس دوره

توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای