تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع عربی اختصاصی انسانی

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
47 جلسه
تعداد فراگیر
20 نفر
مدرس دوره
عمار تاج بخش
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مرور عربی هفتم، هشتم، نهم
32 دقیقه
عربی هفتم، هشتم، نهم - حل تست
23 دقیقه
ترجمة الأفعال
21 دقیقه
ترجمة الأفعال - حل تست
28 دقیقه
مراجعة دروس الصّف التّاسع
15 دقیقه
مراجعة دروس الصّف التّاسع - حل تست
32 دقیقه
الأعداد
18 دقیقه
الأعداد - حل تست
22 دقیقه
أشکال الأفعال 1
19 دقیقه
أشکال الأفعال 1 - حل تست
24 دقیقه
أشکال الأفعال 2
13 دقیقه
أشکال الأفعال 2 - حل تست
27 دقیقه
الجملة الفعلیّة و الإسمیّة
35 دقیقه
الجملة الفعلیّة و الإسمیّة - حل تست
25 دقیقه
المعرب و المبنيّ
18 دقیقه
المعرب و المبنيّ - حل تست
16 دقیقه
الفعل المجهول
18 دقیقه
الفعل المجهول - حل تست
20 دقیقه
الجار ّ و المجرور
9 دقیقه
الجار ّ و المجرور - حل تست
27 دقیقه
إسم التّفضیل و اسم المکان
13 دقیقه
إسم التّفضیل و إسم المکان - حل تست
22 دقیقه
إسم الفاعل، إسم المفعول و إسم المبالغة
10 دقیقه
إسم الفاعل، إسم المفعول و إسم المبالغة - حل تست
26 دقیقه
أسلوب الشّرط و أدواته
12 دقیقه
أسلوب الشّرط و أدواته - حل تست
21 دقیقه
المعرفة و النّکرة + ترجمة فعل المضارع (1)
19 دقیقه
المعرفة و النّکرة + ترجمة فعل المضارع (1) - حل تست
24 دقیقه
الجملة بعد النّکرة
10 دقیقه
الجملة بعد النّکرة - حل تست
17 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع (2)
19 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع (2) - حل تست
26 دقیقه
معاني الأفعال النّاقصة
11 دقیقه
معاني الأفعال النّاقصة - حل تست
21 دقیقه
معاني الحروف المشبّهة بالفعل و لا النّافیة للجنس
25 دقیقه
معاني الحروف المشبّهة بالفعل و لا النّافیة للجنس - حل تست
22 دقیقه
الحال
12 دقیقه
الحال - حل تست
25 دقیقه
الإستثناء و اُسلوب الحصر
13 دقیقه
الإستثناء و اُسلوب الحصر - حل تست
23 دقیقه
المفعول المطلق
13 دقیقه
المفعول المطلق - حل تست
15 دقیقه
اُسلوب النّداء
9 دقیقه
اُسلوب النّداء - حل تست
14 دقیقه
درک مطلب
15 دقیقه
التّحلیل الصّرفيّ
11 دقیقه
ضبط الحرکات
12 دقیقه

مدرس دوره سوابق اجرایی:

- دانش آموخته دبیرستان ماندگار البرز (تهران)
-  کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران با معدل الف
-  مدیر پروژه و مؤلف کتاب های عربی عمّار در کانون فرهنگی آموزش
 - طراح آزمون های مدارس برتر (نشانه)
-  مدرّس دی وی دی های آموزشی رهپویان دانش و اندیشه
 - مدرس شبکه آموزش برنامه فرصت برابر و کارنامه 20
- مدیر دپارتمان و مؤلف کتاب های عربی نظام قدیم انتشارات همگامان
-  دارای لوح تقدیر از معاون وزیر آموزش و پرورش در کنفرانس ملّی خلاقیت و نوآوری در آموزش
-  دارای لوح تقدیر از دانشگاه تهران در اوّلین جشنواره ایده های برتر دانشجویی
-  دارای لوح تقدیر از انجمن ناشران آموزشی
-   تقدیر شده توسط خبرگزاری بین المللی نشنال امارات متحده عربی
-   دارای گواهی شرکت در نمایشگاه بین المللی آموزش در سال های 2017 و 2018 در امارات متحده عربی
-   مدرّس رتبه های تک رقمی 1 و 4و5 و 8 کنکور های سراسری سال 93 تا 95 و بسیاری رتبه های 2رقمی
-   برگزار کننده  همایش های کشوری در استان های متعدد
-   مدیر دپارتمان عربی در پروژه شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان


امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای