تماس بگیرید

021-91070473


آزمون نیمسال دهم انسانی

آزمون نیمسال دهم انسانی
تعداد آزمون ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
2 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
11 نفر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون نیمسال فارسی دهم انسانی
40 دقیقه
آزمون نیمسال زبان دهم انسانی
40 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای