تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی زبان دهم (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
16 جلسه
تعداد فراگیر
27 نفر
مدرس دوره
امیر سرآبادانی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

Lesson 1: Vocabulary
44 دقیقه
Lesson 1: Reading and writing
39 دقیقه
Lesson 1: Grammar
46 دقیقه
Lesson 1: Exercise
27 دقیقه
Lesson 2: Vocabulary
23 دقیقه
Lesson 2: Reading and writing
30 دقیقه
Lesson 2: Grammar
49 دقیقه
Midterm
36 دقیقه
Lesson 3: Vocabulary
37 دقیقه
Lesson 3: Reading and writing
35 دقیقه
Lesson 3: Grammar
49 دقیقه
Lesson 3: Exercise
30 دقیقه
Lesson 4: Vocabulary
38 دقیقه
Lesson 4: Reading and writing
37 دقیقه
Lesson 4: Grammar
44 دقیقه
Final
25 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- مدرس زبان در آموزشگاه علوم و فنون کیش
- مدرس زبان در آموزشگاه سفیر گفتمان و سایر موسسات برتر آموزشی
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای