تماس بگیرید

021-91070473


ویژگیهای رهبران عالی

تاریخ انتشار: 1399-07-22 11:27:57
دسته‌بندی: کسب و کار
 دانیل گلمن می‌گوید این عامل ضریب هوشی نیست، بلکه هوش هیجانی است.
هوش هیجانی مجموعه‌ای از پنج مهارت است که بهترین رهبران را قادر می‌سازد عملکرد خود و زیردستان شان را بیشینه کنند.

 بر اساس تحقیق صورت گرفته روی شرکت‌ها، مدیران ارشدی که حداقل قابلیت های هوش هیجانی را دارا بودند، عملکرد بخش های زیر نظرشان، نسبت به هدف تعیین شده برای سود سالانه، 20 درصد بهتر بود.

مهارت های هوش هیجانی عبارتند از:

1-خودآگاهی
شناخت نقاط ضعف و قوت، محرک‌ها، ارزش‌ها و تاثیر آنها بر هم

2-مدیریت عواطف
کنترل یا هدایت امیال و حال روحی مخرب

3- انگیزش
لذت بردن از موفقیت ها به خاطر خود آن موفقیت ها

4- همدلی
درک خوب عاطفی از افراد دیگر 

5- مهارت اجتماعی
ایجاد تفاهم با دیگران برای سوق دادن آنها در جهت‌های مورد نظر

نظرات