تماس بگیرید

021-91070473


منطق انتخاب رشته

تاریخ انتشار: 1399-06-25 10:46:29
دسته‌بندی: تحصیلی

منطق انتخاب رشته کنکور سراسری 99

از هر زاویه ای که به انتخاب رشته نگاه کنیم،  میبینیم جزو سه انتخاب مهم در طول زندگی ماست که می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم روی روزهای آینده و حتی انتخاب های مهم بعدی زندگی ما تاثیر گذار باشد ... . 

بنابراین برای اینکه به خوبی در انجام آن موفق باشیم باید به چند نکته توجه کنیم:

1-در اولین گام باید بدانیم که انتخاب رشته بدلیل تاثیر گذاری بلندمدت در زندگی ما باید بر اساس توانایی ها و شرایط زنگی خود ما تعیین  شود نه بر اساس دیدگاه سایرین، حتی سپردن کامل انتخاب رشته به نزدیکترین افراد داوطلب مانند پدر و مادر اشتباه است.

بنابراین باید با دقت کامل به این دو سوال که " چه هستم و چه میخواهم؟ " پاسخ درست بدهیم.

2-در گام دوم باید بپذیریم که به عنوان یک داوطلب حتی با مطالعه کامل دفترچه های سنجش به نقطه ی دانایی کل در انتخاب رشته نخواهیم رسید و نیاز داریم از اطلاعات سایرین استفاده کنیم. حتی اگر به 99درصد اطلاعات مسلط باشیم، نآگاهی نسبت به همان یک درصد که می تواند رشته یا دانشگاه مناسب برای ما باشد، میتواند انتخاب رشته را بی ثمر کند.

این آگاهی شامل شناخت همه ی رشته ها ،بررسی شرایط همه ی دانشگاهها و امتیازات آنهاست.

3-در گام سوم توجه به این نکته که در انتخاب رشته باید منطق بر احساس برتری داشته باشد ضروری بنظر میرسد و به همین دلیل الویت بندی کد رشته ها نیاز به الگوریم مناسب با شرایط و خواسته های ما دارد.

در هر سه مرحله ی بالا یعنی شناخت داوطلب ازخود و خواسته اش، تکمیل اطلاعات  مورد نیاز و روش مناسب در چینش کدرشته ها، داوطلب نمی تواند در فرصت کوتاه کنکور تا اعلام نتایج ادعا کند به تسلط کامل رسیده است.

بهترین کار در کنار تلاش برای برداشتن سه گام انتخاب رشته مطرح شده بهره گیری از مشاوره فردی است که بتواند در این سه گام همراه شما باشد یعنی :

1-با برگزاری تستهای روانشناسی شما را به توانایی ها و استعدادهای ناشناخته خود آگاه کند و با معرفی رشته های متناسب با این توانایی ها گزینه های متعدد پیش روی شما قرار دهد که شاید بدلیل عدم شناخت کافی از آنها محروم شوید.

2-با تسلط بر قوانین انتخاب رشته از خطاهای احتمالی جلوگیری کند و قوانین تاثیرگذار و بی تاثیر در انتخاب رشته را به شما توضیح دهد.

3-روش و الگوریتم مناسبی در چیدمان کد رشته ها به شما ارایه کند تا جوابگوی منطق و احساس شما در انتخاب رشته باشد.

توجه کنید که در انتخاب این فرد نهایت وسواس را داشته باشید و از سپردن انتخاب رشته به افرادی که صرفا" مدعی انجام درست انتخاب رشته هستند و هیچ مدرکی در اثبات ادعای خود ندارند پرهیز کنید.نویسنده : حسین عقبایی - مشاور انتخاب رشته و مدرس ریاضیات کنکور