آموزش جامع ترسیم فنی (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان

مدت دوره 11 ساعت
تعداد فراگیر 16 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 20 جلسه
مدرس دوره حمیدرضا مظاهری
 
52,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
ابزار و تجهیزات - بخش اول
35 دقیقه
ابزار و تجهیزات - بخش دوم
26 دقیقه
ترسیمات پایه
31 دقیقه
تقارن
31 دقیقه
مثلث ها
37 دقیقه
چهارضلعی ها
26 دقیقه
چندضلعی های منتظم
27 دقیقه
دایره و بیضی
32 دقیقه
احجام هندسی
21 دقیقه
تصویرهای دو بعدی
42 دقیقه
تصویرهای سه بعدی
28 دقیقه
مجهول یابی
41 دقیقه
اندازه گذاری
41 دقیقه
برش
29 دقیقه
انواع خط و صفحه
29 دقیقه
برخورد دو خط و خط و صفحه
31 دقیقه
نقشه کشی معماری - بخش اول
29 دقیقه
نقشه کشی معماری - بخش دوم
29 دقیقه
حل تست های کنکور - بخش اول
39 دقیقه
حل تست های کنکور - بخش دوم
28 دقیقه
اساتید دوره‌


حمیدرضا مظاهری

سوابق اجرایی:

- مؤلف کتاب های کمک آموزشی رشته های نقشه کشی عمومی ، رسم فنی و ..... انتشارات فرهنگی آموزشی قلم چی

- مدرس هنرستان و آموزشگاه های برتر تهران در زمینه رسم فنی و نقشه کشی