حمیدرضا مظاهری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : حمیدرضا مظاهری
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه شهید رجایی

سوابق اجرایی:

- مؤلف کتاب های کمک آموزشی رشته های نقشه کشی عمومی ، رسم فنی و ..... انتشارات فرهنگی آموزشی قلم چی

- مدرس هنرستان و آموزشگاه های برتر تهران در زمینه رسم فنی و نقشه کشی

دور‌‌ه‌های حمیدرضا مظاهری