الناز حدیدی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : الناز حدیدی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : پژوهش هنر
محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
- مدرس طراحی پارچه و لباس دانشگاه شریعتی تهران
- مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد چرم تهران و قزوین
- مدرس انجمن طراحان پارچه و لباس
- مولف کتاب بررسی تطبیقی نقش و نماد عقاب در آثار هنری ایران، یونان، مصر و روم باستان
- مولف کتاب تاثیر پوشاک بر شخصیت و رفتار انسان

دور‌‌ه‌های الناز حدیدی