میعاد مولایی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : میعاد مولایی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : مهندسی عمران
محل تحصیل: دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:
– مدرس ریاضی در مدارس معتبر تهران
– مولف کتاب ریاضی نهم انتشارات کاگو
– مولف کتاب ریاضی یازدهم (حسابان) انتشارات کاگو
– مولف کتاب ریاضی یازدهم (تجربی) انتشارات کاگو
 

دور‌‌ه‌های میعاد مولایی