مهیار فرمانی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مهیار فرمانی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : روانشناسی
محل تحصیل: دانشگاه پیام نور

سوابق اجرایی:

- مدیر آموزشی موسسه زبان گویش
- بیش از ۹ سال سابقه تدریس در موسسات مختلف همچون جهاد دانشگاهی، سفیر و ...
- همکاری در طرح کشوری تالیف کتاب‌های جهاد دانشگاهی
- با سابقه ی ۵ سال تدریس های آنلاین و مجازی در سطوح مختلف

دور‌‌ه‌های مهیار فرمانی