آموزش روش تدریس ریاضی2 فنی‌وحرفه ای

تعداد فراگیر 3241
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 61 جلسه
تعداد آزمون ها 3 آزمون
مدت دوره 32 ساعت
اساتید ناصر بروجردیان،زین العابدین دهقانی،سیدمحمد میرمعینی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

دوره آموزشی کوتاه ریاضی 2 فنی‌و‌حرفه‌ای با کد "99505998" در قالب "32 ساعت" آموزش ضمن خدمت در مقطع یازدهم، یکی از دوره‌های ضمن خدمت آموزش و پرورش بوده است که به صورت الکترونیکی در سامانه آنلاین فرایاد برگزار شده است. در این دوره حدود 3241 نفر فراگیر در سراسر ایران داشته است.2 آزمون تستی  و یک آزمون تشریحی به صورت آنلاین در سامانه برگزار شد و نتایج آزمون ها به همراه فعالیت های کلاسی در پنل ضمن خدمت ثبت گردید.

جلسات دوره ‌
کلیات پودمان اول
18 دقیقه
توضیحات کتاب، روابط بین کمیت ها
30 دقیقه
حل مسائل تابع
13 دقیقه
انیمیشن شیب خط
1 دقیقه
کشیدگی فنر
1 دقیقه
مسافت طی شده
1 دقیقه
اساتید دوره‌

ناصر بروجردیان

مولف کتاب درسی

زین العابدین دهقانی

مولف کتاب درسی

سیدمحمد میرمعینی

مولف کتاب درسی