آموزش روش تدریس آمارواحتمال یازدهم

مدت دوره 24ساعت
تعداد فراگیر 13290
تعداد فصل ها 4فصل
تعداد جلسات 23جلسه
تعداد آزمون ها 4آزمون
اساتید میرشهرام صدر،حمیدرضا امیری،محمود داورزنی،احسان بهرامی سامانی،عادل محمدپور
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

دوره آموزشی کوتاه آمار و احتمال با کد "99506034" در قالب " 24 ساعت" آموزش ضمن خدمت در مقطع یازدهم، یکی از دوره‌های ضمن خدمت آموزش و پرورش بوده است که به صورت الکترونیکی در سامانه آنلاین فرایاد برگزار شده است. در این دوره حدود 13290 هزار نفر فراگیر در سراسر ایران داشته است. این دوره  به صورت الکترونیکی در ابتدای  شهریور ماه 1396 شروع شده است، فعالیت ضبط و تولید محتوا و پشتیبانی آنان در شهریور ماه به اتمام رسیده است. 4 آزمون تستی به صورت آنلاین در سامانه برگزار شد و نتایج آزمون ها به همراه فعالیت های کلاسی در پنل ضمن خدمت ثبت گردید.

 

جلسات دوره ‌
احتمال غیر هم شانس
20 دقیقه
مبانی احتمال
24 دقیقه
معیار پراکندگی
10 دقیقه
برآورد
13 دقیقه
اساتید دوره‌

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور
 

محمود داورزنی

مولف کتاب درسی

احسان بهرامی سامانی

مولف کتاب درسی

عادل محمدپور

مولف کتاب درسی