آموزش روش تدریس ریاضی و آمار یازدهم انسانی

تعداد فراگیر 13677
تعداد فصل ها 3فصل
تعداد جلسات 14جلسه
تعداد آزمون ها 4آزمون
مدت دوره 24ساعت
اساتید حمیدرضا امیری،آزادبه حسین فرزان،حسین میرزایی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

دوره آموزشی کوتاه ریاضی و آمار با کد "99506035" در قالب "24ساعت" آموزش ضمن خدمت در مقطع یازدهم یکی از دوره‌های ضمن خدمت آموزش و پرورش بوده است که به صورت الکترونیکی در سامانه آنلاین  فرایاد برگزار شده است. در این دوره حدود 13677 هزار نفر فراگیر در سراسر ایران داشته است. 4 آزمون تستی به صورت آنلاین در سامانه برگزار شد و نتایج آزمون ها به همراه فعالیت های کلاسی در پنل ضمن خدمت ثبت گردید.

جلسات دوره ‌
تابع
10 دقیقه
شاخص های آماری
20 دقیقه
اساتید دوره‌

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور
 

آزادبه حسین فرزان

مولف کتاب ریاضی یازدهم

حسین میرزایی

مولف کتاب ریاضی یازدهم