آموزش اکسل (Excel) _ مقدماتی و متوسطه


مدت دوره 9 ساعت
تعداد فراگیر 127 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 33 جلسه
تعداد آزمون ها 2 آزمون
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره:

در این مجموعه به طور کامل در 33 قسمت کلیه منوها و عملکردهای کاربردی نرم‌افزار اکسل شرح داده شده و برای برخی از آن‌ها مثال و تمرین هم درنظر گرفته شده است. شما با دیدن این نه ساعت و چندین و چند ساعت تمرین در کنار آن می‌توانید مهارت کاملی در اکسل بدست بیاورید. مطمئن باشید این آموزش فراتر از آموزش‌های معمول موجود بوده و به لحاظ زمانی هم کمتر از سایر وقت شما را خواهد گرفت.

دوستان عزیز برای شرکت و مشاهده رایگان آموزش ابتدا ثبت نام کنید و سپس وارد دوره آموزشی شوید.

جلسات دوره ‌
معرفی دوره
9 دقیقه
معرفی قابلیت های تب خانه (Home Tab)
22 دقیقه
ادامه معرفی قابلیت های تب خانه (Home Tab)
16 دقیقه
ادامه معرفی قابلیت های تب خانه (Home Tab)
16 دقیقه
ادامه معرفی قابلیت های تب خانه و طراحی (Home & Design Tab)
19 دقیقه
معرفی قابلیت های Home Tab - Editing Group
11 دقیقه
معرفی قابلیت ها و تنظیمات Insert Tab
18 دقیقه
ادامه معرفی قابلیت ها و تنظیمات Insert Tab - Chart
21 دقیقه
معرفی قابلیت ها و تنظیمات Page Layout Tab
15 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - مبانی ابتدایی
11 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - مبانی ابتدایی
10 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - مباحث پیشرفته معرفی توابع
18 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل
11 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - توابع تاریخ و زمان
15 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - فرمول های منطقی
16 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - فرمول های منطقی
7 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - توابع شرطی
7 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - رند کردن اعداد
18 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - ترتیب عملگرها
20 دقیقه
آموزش فرمول نویسی در اکسل - بررسی دیگر توابع
20 دقیقه
قابلیت ها و تنظیمات تب اطلاعات - Data Tabe
22 دقیقه
قابلیت ها و تنظیمات تب اطلاعات - Data Tabe
24 دقیقه
قابلیت ها و تنظیمات تب اطلاعات - پیش بینی اطلاعات - Data Tabe
15 دقیقه
قابلیت ها و تنظیمات تب بررسی - Review Tabe
18 دقیقه
آموزش ماکرو نویسی در اکسل
24 دقیقه
بررسی نکات تکمیلی
16 دقیقه
بررسی نکات تکمیلی
14 دقیقه
بررسی نکات تکمیلی و تمرین اول
8 دقیقه
بررسی نکات تکمیلی و تمرین دوم
4 دقیقه
بررسی نکات تکمیلی و تمرین سوم
35 دقیقه
بررسی نکات پایانی و امتحانک
19 دقیقه
امتحان اکسل
19 دقیقه
حل امتحان اکسل
49 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.